Het onderwijssteunend personeel

Tot het onderwijsondersteunend personeel behoren:

  • administratief personeel
  • mediatheekmedewerksters
  • conciërges
  • technisch onderhoudsmedewerker
  • systeembeheerders
  • technische onderwijsassistenten
  • lesassistenten
  • medewerker facilitaire zaken
  • medewerker dagelijkse roosterzaken
  • medewerker schoolboeken