Het onderwijzend personeel

De taak van het onderwijzend personeel is in het kort:

  • het geven van lessen
  • het verrichten van niet-lesgevende taken voor zover dit naar aard en omvang redelijkerwijs binnen een normale leraarstaak past
  • het verrichten van externe taken ten behoeve van het onderwijs
  • het verrichten van andere werkzaamheden die, naar aard en niveau, overeenkomen met de functie van de betrokkene