Bevordering, afwijzing en doorstroming

Aan het einde van het schooljaar kan een leerling:

  1. worden bevorderd naar een hoger leerjaar in dezelfde of een andere afdeling van de school
  2. worden afgewezen voor een hoger leerjaar van dezelfde en/of andere afdeling van de school

De docentenvergadering beslist hierbij op basis van de vastgestelde overgangsnormen. De normen worden aan ouders/verzorgers en leerlingen aan het begin van het cursusjaar bekendgemaakt en op de website gepubliceerd. Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren.

De leerling, die na  vmbo-tl 4 wil doorstromen naar havo 4, moet een gemiddeld eindcijfer 6,8 hebben voor de relevante vakken en een positief advies van de docentenvergadering. De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

De leerling, die na havo 5 wil doorstromen naar atheneum 5, moet een gemiddeld eindcijfer 7 hebben voor de relevante vakken en een positief advies van de docentenvergadering. De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

bevorderingsnormen 2017-2018

De procedure voor de profielkeuze staat in onderstaande link:

Profielkeuze