Accounts

Website

Op www.wiringherlant.nl staat het lesrooster en worden de dagelijkse roosterwijzigingen gepubliceerd. Bovendien vindt u er informatie over de schoolleiding, sectoren, secties, het jaarrooster, een gedeelte van de schoolgids, de Flits, foto’s en mededelingen over allerlei activiteiten.

Eigen leerling-account op het netwerk

Iedere leerling krijgt een eigen account. Voor aanmelden is een gebruikersnaam nodig, dit is het leerling-nummer dat op het leerlingenpasje vermeld staat. Bij de eerste keer aanmelden wordt om een wachtwoord gevraagd, dit is de postcode, met hoofdletters, van de leerling + 2 keer een !. Bijvoorbeeld: 1771AB!!

Vervolgens dient de leerling een nieuw wachtwoord te kiezen.

Om ervoor te zorgen dat anderen geen inzage hebben is afmelden/uitloggen altijd noodzakelijk. Bij ‘vergeten’ van een wachtwoord kan een nieuw wachtwoord kan worden aangemaakt, kosten hiervoor zijn € 2,-. Een account wordt geblokkeerd indien de school zaken in de map aantreft die niet geoorloofd zijn. Systeembeheerders Berry Zaal en Jetze Koster zijn aanspreekpunt voor verdere vragen.

Eigen e-mailadres

Voor de interne communicatie op school heeft iedere leerling een school e-mailadres. Dit e-mailadres is gekoppeld aan het leerlingennummer, dus (leerlingennummer)@wiringherlant.nl.

Het e-mailadres is te vinden via www.outlook.com/wiringherlant.nl. Toegang tot de ‘persoonlijke’ virtuele harde schrijf van 25 GB verkrijgt de leerling door, na het inloggen te kiezen voor de opties ‘meer’> ‘Skydryve’.