Activiteiten & excursies

Buitenlesactiviteiten

Hieronder verstaan we alle activiteiten voor en (mede) door leerlingen die buiten de reguliere lessen plaats vinden of reguliere lessen (voor een deel) vervangen. Ze zijn bedoeld om te werken aan de vorming van de leerlingen op sociaal en cultureel gebied en om hun zelfstandigheid te bevorderen.

Meerdaagse excursies

Gedurende het cursusjaar wordt voor de vóór examenklassen een meerdaagse excursie georganiseerd. De kosten hiervoor zijn niet opgenomen in het entreebedrag.

Vakgerichte excursies

Door de vaksecties worden excursies georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bezoeken van musea of toneelvoorstellingen. Maar ook bezoeken aan bedrijven, instellingen en beurzen.

Internationalisering

Rsg Wiringherlant wisselt al een aantal jaren groepen leerlingen uit met diverse landen binnen de EU. Tevens wordt deelgenomen aan internationale projecten. De coördinatie van deze activiteiten wordt verzorgd door mw. B. Schmeetz. Ook is onze school een Elos school. Dit betekent dat in alle lessen aandacht wordt besteed aan Europa.