Digitale activiteiten

Moodle

Een zich snel op onze scholengemeenschap ontwikkelende ICTtoepassing is de ELO (Elektronische Leer Omgeving).

Een leeromgeving is het platform waar docent en leerling samen komen. Vanuit dit platform kan de docent –naast de traditionele lesvorm- onderwijs op afstand faciliteren aan de leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door de leerlingen in groepen te laten samenwerken en/of ze onderling discussies te laten voeren. Deze groepsdiscussies, maar zeker ook de producten/ het resultaat van de samenwerking, kunnen allemaal via de leeromgeving plaatsvinden.

Het gevolg is een nauwere samenwerking tussen docenten en leerlingen enerzijds en tussen leerlingen onderling anderzijds. Bovendien kan de docent volgen wat er gebeurt en kan hij dit eventueel tussentijds bijsturen.

Met name in het HAVO/VWO neemt de deelname van de docent en de leerlingen snel toe. Ook voor het VMBO ligt hier in de nabije toekomst een mooie uitdaging.

De ELO biedt een antwoord op de toenemende individuele behoefte van leerlingen om tijd en plaats onafhankelijk te leren.

Mediatheek/bibliotheek

Rsg Wiringherlant bezit een uitgebreide mediatheek. In de mediatheek zijn boeken, dvd’s, cd-rom’s en tijdschriften aanwezig. Tijdschriften kunnen in de mediatheek worden gelezen, maar worden niet geleend. Boeken lenen of uitleenperiodes verlengen kan alleen met de leerlingenpas die aan alle leerlingen bij het begin van het schooljaar wordt uitgereikt.

Eten of drinken in de mediatheek is niet toegestaan. Tijdens de lessen in de mediatheek mag op vertoon van de leerlingenpas op één van de computers worden gewerkt. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 15.45 uur.

Computerlokalen

Voor het gebruik van de computerlokalen gelden de volgende regels:

  • het is niet toegestaan de computerlokalen te gebruiken zonder begeleiding van een docent
  • werkstations mogen niet worden verplaatst
  • randapparatuur (muizen, toetsenbord) blijft aangesloten zitten
  • hoofdtelefoons en usb-sticks kunnen aan de voorkant van de computer aangesloten worden, verplaatsen van de computer is hiervoor niet nodig
  • het is niet toegestaan te eten of te drinken in de directe omgeving van de computer
  • het gebruik van de computer is enkel voor onderwijsdoeleinden
  • het is niet toegestaan om programma’s te installeren en/of materiaal te downloaden en binnen rsg Wiringherlant aan te wenden
  • bij moedwillig onjuist gebruik of het onbruikbaar maken van de computers kan de toegang ontzegd worden tot het computerlokaal
  • het is niet toegestaan om je eigen laptop op het netwerk aan te sluiten tenzij daar toestemming voor is
  • elke leerling dient zelf voor een hoofdtelefoon te zorgen

Software bestellen

Via www.slim.nl kunnen ouders/verzorgers en leerlingen met korting software bestellen.