Gemeenschappelijke ruimtes

Aula

In ieder gebouw is een overblijfruimte. Tijdens de kleine en grote pauze worden hier dranken en diverse etenswaren verkocht.

Verblijf

Voor en na schooltijd en tijdens de pauze is het verblijven in de lokalen en gangen niet toegestaan. Eten en drinken mag alleen in de daarvoor aangewezen ruimten.

Milieudienst

Elke leerling van de scholengemeenschap draagt gedurende een periode in het jaar bij aan het netjes houden van de aula en de overblijfruimte. Dit geschiedt na iedere pauze onder leiding van medewerkers van de school.