De SOVON

Alle scholen van de SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord), waarbij wij zijn aangesloten, streven ernaar de lesuitval voor leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Ouders/verzorgers mogen ervan uitgaan dat hun kinderen op school volgens het rooster les krijgen of andere activiteiten ondernemen onder leiding van een daarvoor bekwaam personeelslid.