Examen

Alle eindexamenkandidaten ontvangen vóór 1 oktober van het schooljaar een “Examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting” waarin alle noodzakelijke gegevens staan. Het is voor ouders/verzorgers en leerlingen van belang de regeling grondig te bestuderen. Naar aanleiding van de uitreiking van de Programma’s van Toetsing en Afsluiting organiseren de verschillende afdelingen een voorlichtingsbijeenkomst.

draaiboek eindexamen havo-vwo 2017

2016-09-16 EINDEXAMENREGLEMENT 2016 2018 vmbo

2017-03-16 draaiboek examen