De studiefinanciering

Leerlingen van 18 jaar en ouder ontvangen onafhankelijk van het inkomen van hun ouder/verzorgers een basisbeurs als gift. De leerling komt in aanmerking voor de basisbeurs vanaf 18 jaar en ouder. Rechten ontstaan vanaf de eerste maand van het nieuwe kwartaal na de 18e verjaardag van de leerling. De ingangsdatum is dus altijd: januari, april, juli of oktober. Daarnaast is, afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers, een aanvullende financiering mogelijk. Een uitgebreide brochure hierover is verkrijgbaar bij het decanaat van de school en op postkantoren. Om in aanmerking te komen dient men tijdig een aanmeldingsformulier te zenden naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Centrale Directie Studiefinanciering, Postbus 30006, 9700 RH Groningen. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken, onderdeel van de ISD Kop van Noord-Holland, heeft speciaal voor ouders/verzorgers met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) de participatieregeling schoolgaande kinderen en de computerregeling.

Regeling participatie schoolgaande kinderen

Een gezin met kinderen staat voor extra uitgaven, daarom bestaat ‘de regeling participatie schoolgaande kinderen’. Deze regeling is er om ouders/verzorgers met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun minderjarige schoolgaande kinderen. De bijdrage is bedoeld voor de kosten die niet worden betaald door de Wet Tegemoetkoming  Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Voorbeelden hiervan zijn het schoolfonds, schoolreisjes of kleding noodzakelijk voor de opleiding van een kind, zoals bijvoorbeeld een overall. Ook kan de bijdrage worden gebruikt voor het lidmaatschap van een vereniging of sportclub, sportkleding of zwemlessen.

Computerregeling

In het hedendaagse onderwijs nemen computers een belangrijke rol in. Ouders/verzorgers met een laag inkomen kunnen het zich vaak niet veroorloven een computer aan te schaffen. Hierdoor kunnen zij hun kinderen niet de mogelijkheid geven thuis met een computer te werken of te oefenen. Hier wil de ISD-KNH graag verandering in brengen. Ouders/verzorgers van minderjarige kinderen op het voortgezet onderwijs of het MBO die thuis geen computer hebben of een computer die ouder is dan 5 jaar, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. De computer (inclusief software en printer) wordt in natura verstrekt. Meer informatie over beide regelingen is te vinden op www.isdnoordkop.nl/Dienstverlening/minima/

Het adres is:

ISD Kop van Noord-Holland
postbus 346
1740 AH Schagen
telefoonnummer 0224 – 210 700