Eigendommen- en ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.

Ook andere risico’s zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van een leerling tijdens het verblijf op school worden gedekt.

Meer informatie over de VOS/abb pakketpolis staat op website: www.sovon.nu onder het kopje algemeen, algemene informatie.