Leerlinggebonden financiering

Per 1 augustus 2003 is de wet leerlinggebonden financiering in werking (De Rugzak) getreden. De ouders/verzorgers beschikken over de mogelijkheid om hun kind met zijn of haar rugzak aan te melden bij onze school. Als de ouders/verzorgers een dergelijke wens hebben volgt er een intakeprocedure. Een belangrijk onderdeel daarvan is het gesprek met de trajectbegeleider van onze school. Deze stelt in overleg met de ouders/verzorgers vast wat er specifiek voor het kind nodig is om goed in te spelen op zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Zo onderzoekt rsg Wiringherlant:

  • welke specifieke technische voorzieningen nodig zijn
  • op welke specifieke pedagogisch-didactische behoeften ingespeeld moet worden
  • welke specifieke vaardigheden daarbij van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel worden gevraagd

De school zal zijn uiterste best doen aan deze drie voorwaarden te voldoen. In de huidige situatie zijn er echter wel obstakels. Deze kunnen tot gevolg hebben dat het voorlopig niet mogelijk is elke leerling met leerlinggebonden financiering met een redelijke kans op succes te plaatsen. De procedure met betrekking tot plaatsing leerling met leerlinggebonden financiering is te vinden op onze website.