Piet Koning fonds

Bij het afscheid van de heer P.M.G. Koning, rector van 1976 tot 1986, is -als blijk van erkentelijkheid voor 10 jaar rectoraat- een fonds in het leven geroepen waaruit aan leerlingen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan door de school georganiseerde activiteiten een bijdrage kan worden geboden. Deze regeling geldt niet voor de ouderbijdrage. Daarvoor is het niet mogelijk een bijdrage van dit fonds aan te vragen.

Via de mentor of de schoolleiding kan een beroep op dit fonds worden gedaan.

Anderzijds zijn geldelijke bijdragen van welke orde van grootte dan ook hartelijk welkom op gironummer 5173068 t.n.v. Stichting PK-fonds, Postbus 29, 1770 AA Wieringerwerf.

Informatie over het Piet Koning Fonds kunt u aanvragen via onderstaand e-mailadres:

dyc@wiringherlant.nl