Schoolverzekering en aansprakelijkheid

De schoolleiding is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen van leerlingen. Voor schade door minderjarige leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school worden de ouders/verzorgers aansprakelijk gesteld. Ook valt de aansprakelijkheid voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies, uitstapjes e.d overkomen, zolang er geen sprake is van een onrechtmatige daad van de kant van de school of zijn werknemers, buiten de verantwoordelijkheid van de school. Op onze scholengemeenschap zijn de leerlingen door hun ouders/verzorgers op verschillende manieren verzekerd. Helaas blijkt wel eens dat leerlingen onvoldoende zijn verzekerd tegen ongevallen die hen kunnen overkomen op weg naar school en huis, op school en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals werkweken en excursies. De plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Een ouder heeft zelf de keuze zijn kind(eren) tegen bepaalde risico’s te verzekeren. Soms kunnen er misverstanden ontstaan ten aanzien van de schuldvraag wanneer ouders/verzorgers van een leerling ten gevolge van een ongeval met de financiële gevolgen worden geconfronteerd. Wanneer een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt, tegen verstrekte instructies in gaat of deze naast zich neerlegt zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen. Tegen de gevolgen van deze risico’s kunt u zich verzekeren. Wanneer de school, d.w.z. het personeel, onvoldoende zorg aan begeleiding, instructie en toezicht besteedt, is de school verantwoordelijk.

Voor dit laatste is de school verzekerd. Indien u een goede ziektekosten- en WA-verzekering hebt, ontstaan er in het algemeen geen problemen. In het geval van werkweken verdient het aanbeveling zelf voor uw kind een reisbagage verzekering af te sluiten. Voor alle zekerheid heeft de school echter ook nog voor iedereen op school een aanvullende collectieve schoolongevallen-verzekering afgesloten. Let wel: aanvullend! De verzekeringsvoorwaarden zijn op school in te zien. Deze aanvullende verzekering voorziet in de volgende uitkeringsbedragen:

  • € 5.000 bij overlijden
  • € 2.500 per ongeval als maximum tot uiterlijk 2 jaar na het ongeval voor geneeskundige kosten.

Dit is een aanvulling op de door de ouders/verzorgers reeds getroffen voorzieningen (ziektekostenverzekering ed.)

  • € 50.000 bij blijvende algehele invaliditeit (bij gedeeltelijke invaliditeit een gedeelte van deze som)
  • € 2.500 voor tandheelkundige behandeling.

Deze verzekering is van kracht

  1. tijdens het deelnemen aan lessen, vergaderingen, schoolkampen en andere door de school georganiseerde en onder leiding van de school staande activiteiten
  2. tijdens het verblijf op de terreinen en in de gebouwen
  3. waar de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden,
  4. echter uitsluitend op de hiervoor vastgestelde tijden
  5. tijdens het gaan en komen van de plaats(en) waar de hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden:

– in schoolverband onder leiding
– individueel rechtstreeks zonder onderbreking via de kortste weg