Het ARBO beleid

Het schoolveiligheidsplan

Rsg Wiringherlant beschikt vanaf het cursusjaar 2006-2007 over een schoolveiligheidsplan. In dit schoolveiligheidsplan wordt de organisatie op het terrein van Arbo-zaken verwoord. De school heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor Arbo-zaken en voor het veiligheidsbeleid in brede zin. De schoolleider is gemandateerd door het bevoegd gezag.