Klachtenregeling

De leerling kan tegen alle aan hem opgelegde straffen in beroep gaan bij zijn mentor, bij de afdelingsleider of via zijn mentor bij de commissie van beroep.

Deze strafmaatregelen kunnen zijn:

  • een waarschuwing aan de leerling zonder verdere sancties
  • het opleggen van extra werktijd in school
  • na herhaaldelijke verwijdering bij diverse docenten kan de afdelingsleider de leerling voor een dag schorsen
  • na herhaaldelijk wangedrag kan de leerling door de schoolleiding voor meerdere dagen worden geschorst, waarbij de inspectie wordt geïnformeerd
  • in zeer extreme gevallen kan de leerling in overleg met de inspecteur van school worden verwijderd