Specifieke zorg voor leerlingen

Een belangrijk doel dat rsg Wiringherlant zich heeft gesteld is het geven van onderwijs dat:

  • zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de individuele leerling
  • goed voorbereidt op een diploma op het voor de leerling juiste niveau

Toetsing is een belangrijk instrument om alle mogelijkheden van een leerling in beeld te krijgen. Om de resultaten van toetsing in beeld te krijgen is gekozen voor cijfers. Alleen door regelmatige toetsing wordt een gemiddelde van meerdere cijfers een maat voor het kennisniveau en het vaardigheidsniveau voor een bepaald vak. Dat bij de beoordeling van de vorderingen van een leerling ook andere aspecten dan cijfers een rol spelen spreekt voor zich. Vandaar dat naast cijfers ook het advies van een docent -waarin ook zaken als motivatie, studiehouding en interesse worden meegewogen- vooral in situaties van keuze voor een leerroute een grote rol speelt. Leerlingen uit culturele minderheden krijgen indien nodig individuele begeleiding bij de beheersing van het Nederlands, huiswerk- en  studiebegeleiding.