Leerlingbegeleiding

De leerlingenzorg en -begeleiding zijn een integraal onderdeel van het onderwijsconcept zoals rsg Wiringherlant dat hanteert. Dat wil zeggen dat onderwijs niet alleen gebaseerd is op kennisoverdracht, maar dat daarnaast pedagogische, didactische en sociaal-emotionele begeleiding geboden wordt om leerlingen optimaal naar eigen vermogen te laten functioneren en zich te kwalificeren voor hun rol in het vervolgonderwijs en in de samenleving.

Geïntegreerde leerlingbegeleiding betekent dat de school de leerlingen zoveel mogelijk begeleidt binnen de lessituatie. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding.

Voor leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problematiek is er bijzondere zorg. De wijze waarop de leerlingbegeleiding is georganiseerd, is vastgelegd in het ondersteuningsprofiel dat op school ter inzage ligt.

De leerlingbegeleiding valt onder te verdelen in: