Keuzebegeleiding

decanaat en de loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Tijdens de schoolloopbaan staat de leerling voor een aantal belangrijke keuzes zoals de sector-, profiel- en vakkenpakketkeuze alsmede de keuze voor een vervolgstudie. Loopbaanoriëntatie is meer dan op bepaalde momenten een keuze maken. Het gaat om een proces verspreid over meerdere leerjaren. Het is belangrijk dat een leerling zich breed kan oriënteren om tot bewuste en verantwoorde keuzes te komen. Deze keuzes behoren te passen bij de eigenschappen, capaciteiten, kwaliteiten, interesses en het beroepsbeeld van de leerling. Het decanaat van rsg Wiringherlant heeft als doel begeleiding, ondersteuning en voorlichting te geven aan leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school op het gebied van loopbaanoriëntatie van de leerling. De decanen vervullen hierbij een specialistische en centrale rol, waarbij zij nauw samenwerken met de mentor van de leerling. Deze begeleiding bestaat uit studielessen, beroeps- en interessetesten, ouderavonden en individuele gesprekken met leerlingen (en ouders/verzorgers). Bovendien biedt de decaan, in samenwerking met de mentoren, mogelijkheden voor de leerling om zich goed te oriënteren op studie en beroep. Tot die oriëntatiemogelijkheden behoren activiteiten zoals stages, excursies, MBO- HBO- en WO-bezoekdagen, gastlessen, proefstuderen, meeloopdagen en open dagen en/of studiebeurzen. De decaan kan stimuleren, richting geven en als vraagbaak fungeren, maar niet voor de leerling kiezen. Het uitgangspunt is steeds dat de leerling zelf de keuze maakt en zelf verantwoordelijk is voor de oriëntatie op studie en beroep.

De decanen van rsg Wiringherlant beschikken op hun decanaat over uitgebreide informatie (folders en brochures) inzake beroepen, vervolgopleidingen en studiefinanciering. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen kunnen hier met vragen of voor informatie terecht. Er kan een afspraak met een decaan gemaakt worden als de leerling bijvoorbeeld:

 • over de keuze van het vakkenpakket wil praten
 • twijfelt over de keuze van de vervolgopleiding
 • iets wil weten over studiefinanciering
 • een beroep- en interessetest wil doen
 • vragen heeft over de documentatie
 • wil praten over het verschil tussen een HAVO- en eenVwo-opleiding
 • twijfelt over de keuze tussen een MBO- en een HBO-opleiding, of een HBO-opleiding en een universiteit
 • vragen heeft over het leerlingstelsel
 • informatie wil over open dagen en voorlichtingsdagen
 • in principe een keuze heeft gemaakt, maar dat nog een keer wil bespreken
 • zich wil voorbereiden op een toelatingsgesprek van een vervolgopleiding
 • meer wil weten over een specifieke studierichting
 • een ’sollicitatiebrief’ voor een opleiding wil laten corrigeren
 • meer informatie over een bepaald beroep wil
 • meer wil weten over de verdere studiemogelijkheden

Decanen rsg Wiringherlant

dhr. J.L. Swart,
LOB-coördinator havo/ atheneum leerjaren 4, 5, 6
swj@wiringherlant.nl

mw. drs. R. van IJsseldijk,
LOB-coördinator havo/ atheneum leerjaren 1, 2, 3
yss@wiringherlant.nl

dhr. D.C.F. Kapiteyn
LOB-coördinator vmbo- tl
kap@wiringherlant.nl

mw. A.M. van Dijk
LOB-coördinator vmbo- bbl/kbl
dyk@wiringherlant.nl

 

downloads:

Brochure 1516 def keuzetraject leerjaar 2 bb/kb

BROCHURE KEUZETRAJECT TL 3 DEF

Profielkeuzeformulier vwo3

Profielkeuzeformulier havo2

profielboekje havo 3

20162017 vwo profielboekje.docxaaz