Studiebegeleiding

De afdelingsleider

De afdelingsleider coördineert o.a. het mentoraat en is samen met de decaan het aanspreekpunt bij de keuzebegeleiding. Daarnaast stuurt hij/zij het team aan voor wat betreft de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

De mentor

Meer dan de vakdocenten is de mentor in staat om de begeleidingsgebieden te integreren. De mentor staat dicht bij de leerling en is tevens betrokken bij het geven van onderwijs.

De mentor is de aangewezen persoon om met de leerling leer-, keuze- en sociaalemotionele processen te bespreken en is tegelijk de persoon bij wie de leerling terecht kan met vragen of problemen. De mentor onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, vakdocenten, afdelingsleiding en eventuele specialisten op wie hij/zij, indien nodig, altijd kan terugvallen. Verder kan de mentor begeleidingsprogramma’s uitvoeren die de counselors en decanen hebben samengesteld.

Maar bovenal is de mentor degene die de meeste contactmomenten met de leerling heeft. Leerlingen stappen doorgaans met vragen of problemen makkelijker op hun mentor af. Vanwege zijn pluriforme taak (vakdocent, begeleider, keuzebegeleider, studieadviseur enz,) is de mentor als geen ander in staat om ’heel de persoon’ van de leerling te begeleiden. De mentor is de eerste contactpersoon voor de ouders/verzorgers.

Begeleiding dyslectische leerlingen

Vanuit de basisschool komen alle leerlingen met een “warme” overdracht naar Wiringherlant. Dat betekent dat wij van de basisschool horen wat belangrijk is voor de leerling:  Zo weten wij wie dyslectisch is en wat de problemen zijn die de leerling ervaart.

De dyslectische leerlingen krijgen in het eerste jaar ondersteuning gericht op dyslexie in het VO: hoe ga je er mee om, wat is belangrijk voor je in het VO als je dyslectisch bent?

De leerlingen kunnen gebruiken maken van de faciliteiten die geboden worden (verlenging repetitie- en examentijd; werken via de computer in plaats van op papier; vergrote repetitie- en/of examenopgaven)  wanneer de leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring afgegeven door een erkend bureau. Het is wettelijk niet mogelijk deze verklaring door of via de school te verkrijgen. Genoemde faciliteiten worden gedurende de gehele schoolperiode van de leerling aangeboden.

Sommige zorgverzekeringen en/of gemeentelijke instanties kunnen bijdragen in de kosten van een dergelijke verklaring. Een eventuele op de basisschool afgegeven verklaring is ook geldig op het VO.