De afdeling VMBO

Het vmbo is erop gericht leerlingen een brede vorming en maatschappelijke oriëntatie te bieden en hen voor te bereiden op de opleidingsmogelijkheden in het secundair beroepsonderwijs. Vmbo is dus geen eindonderwijs maar een opstap naar een verdere opleiding. Kennis van de sector, informatie- en communicatietechnologie, zelfstandig werken en samenwerken zijn onmisbare elementen van een brede vorming waarmee leerlingen nu en straks in de samenleving hun weg moeten vinden.

In het vmbo spreekt men over leerwegen. Deze hebben enerzijds tot doel om de inhoudelijke afstemming op het vervolgonderwijs te verbeteren door een gerichte pakketkeuze en anderzijds recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen.

VMBO CKV Kijkwijzers

info leerlingen

2012CKVinfoOuders[2]

CKVverslageninfo Cultureelzelfportret[1]

Kijkwijze_DansBBKBTL

Kijkwijzer filmBBKB

kijkwijzer monument

Kijkwijzer_BEELDENDE_KUNSTbeeldelementen

Kijkwijzer_Beeldende_kunstwerk

Kijkwijzer_bouwkunstBBKBTL

Kijkwijzer_Fotografie[1]

Kijkwijzer_theaterBBKBTL

Kijkwijzer_toegepaste_kunstBBKBTL

KIJKWIJZERMUSEUM

Luisterwijzer_MuziekBBKBTL