BEGELEIDING
EN ONDERSTEUNING

Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding is een integraal onderdeel van het onderwijsconcept van Wiringherlant. We begeleiden leerlingen zoveel mogelijk binnen de lessituatie. Dit houdt in dat het onderwijs niet alleen gebaseerd is op kennisoverdracht, maar dat er ook aandacht is voor pedagogische, didactische en sociaal-emotionele begeleiding. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. We willen leerlingen optimaal en naar vermogen laten functioneren. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen we ondersteuning bieden vanuit het ondersteuningspunt.

Om de juiste keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt loopt loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) als een rode draad door de onderwijsloopbaan van de leerling.

Mentor

De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders bij vragen over studievoortgang of welbevinden. De mentor heeft regelmatig contact met de leerling en volgt de ontwikkeling en de studieresultaten. Van klas 1 tot en met klas 3 verzorgt de mentor naast de vakles ook de mentorles. De mentor onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, vakdocenten, afdelingsleiding, ondersteuners. Verder is de mentor betrokken bij het lob-programma.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd waarbij de ouders/verzorgers kennis kunnen maken met de mentor.

Loopbaanoriëntatie

Wat wil jij later worden? Het is een van de meest gestelde vragen aan een kind. Vanaf het tweede of het derde leerjaar gaan leerlingen zich oriënteren op keuzes zoals de sector-, profiel- en vakkenpakketkeuze. En de keuze voor een vervolgstudie. Loopbaanoriëntatie (lob) is meer dan op bepaalde momenten een keuze maken. Het is een proces verspreid over meerdere leerjaren. Goede begeleiding is belangrijk om tot een juiste keuze vakkenpakket te komen dat bij de leerling past. Kwaliteiten, capaciteiten, interesses en het beroepsbeeld van de leerling staan hierin centraal.

Loopbaancoördinatoren

De loopbaancoördinatoren van Wiringherlant bieden begeleiding, ondersteuning en voorlichting. 

Dit bestaat uit studielessen, beroeps- en interessetesten, ouderavonden en individuele gesprekken met leerlingen (en ouders/verzorgers).

Bovendien biedt de lob-coördinator, in samenwerking met de mentoren, mogelijkheden voor de leerling om zich goed te oriënteren op studie en beroep. Stages, mbo- hbo- en wo-bezoekdagen, excursies, gastlessen, proefstuderen en/of studiebeurzen bezoeken zijn hier een onderdeel van.

De lob-coördinator kan stimuleren, richting geven en als vraagbaak fungeren, maar niet voor de leerling kiezen. Het uitgangspunt is steeds dat de leerling zelf de keuze maakt en zelf verantwoordelijk is voor de oriëntatie op studie en beroep. De coördinatoren van rsg Wiringherlant hebben uitgebreide informatie (folders en brochures) over beroepen, vervolgopleidingen en studiefinanciering. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen hier met vragen of voor informatie terecht. Er kan een afspraak met een lob-coördinator gemaakt worden als de leerling bijvoorbeeld:

 • over de keuze van het vakkenpakket wil praten
 • twijfelt over de keuze van de vervolgopleiding
 • iets wil weten over studiefinanciering
 • een beroep- en interessetest wil doen
 • vragen heeft over de documentatie
 • wil praten over het verschil tussen een havo- en een atheneumopleiding
 • twijfelt over de keuze tussen een mbo- en een hbo-opleiding, of een hbo-opleiding en een universiteit
 • vragen heeft over het leerlingstelsel
 • informatie wil over open dagen en voorlichtingsdagen
 • in principe een keuze heeft gemaakt, maar dat nog een keer wil bespreken
 • zich wil voorbereiden op een toelatingsgesprek van een vervolgopleiding
 • meer wil weten over een specifieke studierichting
 • een ’sollicitatiebrief’ voor een opleiding wil laten corrigeren
 • meer informatie over een bepaald beroep wil
 • meer wil weten over de verdere studiemogelijkheden

Onze lob-coördinatoren zijn:

 • bb/kb: mevrouw Betty van Dijk
 • gtl: de heer Dick Kapiteijn
 • havo: mevrouw Clarike Dijkstra
 • atheneum: de heer José Swart

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland-Noord. 

Het samenwerkingsverband biedt kinderen in de regio passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek in het onderwijs met de ondersteuning die nodig is. Het doel is om ieder kind te begeleiden naar een diploma, een baan of een passende plek in de maatschappij.

Heeft u kind meer ondersteuning nodig dan wij op school kunnen bieden, dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband bij het helpen naar het zoeken van de beste oplossing. Voor informatie over het samenwerkingsverband en over de bovenschoolse arrangementen in het kader van passend onderwijs kunt u terecht op de site: www.swvkopvannoordholland.nl

Het ondersteuningspunt biedt onder meer:

 • Remedial Teaching (RT)
 • Faalangstreductietraining
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Antipestbeleid
 • NT2
 • Dyslexie- en dyscalculie begeleiding
 • Sociaal emotionele begeleiding
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Schoolverpleegkundige
 • Jeugdarts
 • Opvangklas
 • Huiswerkklas
 • Counseling 
 • Pluspunt 
Top