Privacy bescherming

Om voor financiering door het Ministerie van Onderwijs in aanmerking te komen moet de school voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is het noodzakelijk dat de school beschikt over een aantal persoonsgegevens van zowel de leerlingen als de ouder(s)/verzorger(s). Deze persoonsgegevens kunnen alleen aan derden verstrekt worden met instemming van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s), dan wel op basis van een bevoegdheid of plicht opgenomen in wettelijke regelingen. In het belang van een goede begeleiding van de leerlingen wordt in voorkomende gevallen informatie verstrekt aan het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij het privacy protocol zoals afgesproken met de medezeggenschapsraad (MR).

Tijdens allerlei schoolactiviteiten, zoals werkweken, projecten, sportdagen etc., worden foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden (o.a. voor de website van de school en de schoolgids). Gegeven de hoeveelheid foto’s is het voor de school ondoenlijk om telkens vooraf aan de leerling toestemming voor plaatsing te vragen.

Het is te allen tijde mogelijk dat een leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) hun bezwaar kenbaar maken tegen plaatsing van een bepaalde foto. In zo’n geval verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding.

 

 

Privacyreglement_verwerking leerlinggegevens[1]

 

 

 

Cameratoezicht

De school heeft een dekkend systeem van cameratoezicht in en rond het gebouw. De beelden worden digitaal opgeslagen en kunnen worden gebruikt om overtreding van schoolregels te signaleren.