De schoolleiding

De kerndirectie van rsg Wiringherlant bestaat uit twee personen

dhr. drs. J.C.M. (Hans) van Niekerk, rector

mw. E.A.W. (Alice) Hart, plaatsvervangend rector

De afdelingsleiders

De voorbereiding en praktische uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd naar de afdelingsleiders:

  • mw. P (Pauline) Kaan, afdelingsleider vmbo
  • mw. D.C. (Diana) Leertouwer-Bennink , afdelingsleider havo/atheneum onderbouw
  • dhr. drs. H.W.R. (Richard) van Rooij , afdelingsleider havo/atheneum bovenbouw

De kerndirectie en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding.