De schoolleiding

De kerndirectie van rsg Wiringherlant bestaat uit twee personen

mw. E.A.W. (Alice) Hart, rector
mw. M. (Marjan) Onderwater, plaatsvervangend rector

De afdelingsleiders

De voorbereiding en praktische uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd naar de afdelingsleiders:

  • mw. J. (Janneke) Rozemeijer, afdelingsleider brugklas
  • mw. C. (Christa) van Driel, afdelingsleider vmbo
  • mw. A. (Agnes) Kreuger-de Graaf afdelingsleider havo/atheneum

De kerndirectie en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding.