Vacatures

Voor alle vacatures geldt:

Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. Alice Hart, rector. Ons telefoonnummer is 0227-513830 of via e-mail a.hart@wiringherlant.nl 

Sollicitaties bij voorkeur via de e-mail. Of door een brief, inclusief cv, te sturen naar:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, t.a.v. sollicitaties rsg Wiringherlant, Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar.

Vacatures 

Voor onze vacatures en meer informatie verwijzen we u graag naar www.sovon.nu/vacatures.