Vacatures

Voor alle vacatures geldt:

Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. E.A.W. Hart, plv. rector, telefoonnummer 0227-513830 of via e-mail har@wiringherlant.nl.

Sollicitaties bij voorkeur via de e-mail. Of door een brief, inclusief cv, te sturen naar:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, t.a.v. sollicitaties rsg Wiringherlant, Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar.

Vacatures 

Voor onze vacatures en meer informatie verwijzen we u graag naar www.sovon.nu/vacatures.