Vacatures

Voor alle vacatures geldt:

Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. E.A.W. Hart, plv. rector, telefoonnummer 0227-513830 of via e-mail har@wiringherlant.nl.

Sollicitaties bij voorkeur via de e-mail. Of door een brief, inclusief cv, te sturen naar:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, t.a.v. sollicitaties rsg Wiringherlant, Postbus 9081, 1800 GB Alkmaar.

Vacatures

Momenteel zijn er drie vacatures:

docent wiskunde 1e graad                                                                  1 fte
docent muziek                                                                                     0,5 fte
senior afdelingsleider havo/vwo                                                0,8 – 1 fte

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.sovon.nu/vacatures.