PRAKTISCHE ZAKEN VOOR OUDERS

Absentiemelding

U kunt zelf uw kind ziekmelden in Magister. U hoeft dan niet meer telefonisch contact te zoeken met de school.
Download hier de handleiding ziekmelden via Magister hoe u de melding moet doen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Indien uw kind niet meer is ziekgemeld, gaan we ervan uit dat hij/zij weer beter is. U hoeft uw kind dus niet apart beter te melden. Bezoek aan arts/tandarts/specialist graag 48 uur van te voren telefonisch melden.  

Verlof aanvragen

De verzuimkaart kunt u hier downloaden. 

Voor het aanvragen van verlof onder schooltijd klikt u hier

Betalen via WIS-collect

Voor betalen via WIS-collect vindt u hier de uitleg: https://www.wis.nl/ 

Inloggen portal en Zermelo app

De handleiding voor het inloggen op de portal en de Zermelo app vindt u hier

Lestijden

Een overzicht van de lestijden kunt u hier downloaden. 

 

Privacy

Omdat onze school één van de scholen is van SOVON (Stichting Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) te Alkmaar wordt gebruik gemaakt van de bovenschools geldende privacyreglementen. Deze reglementen treft u hier.

Top