Privacy

Omdat onze school één van de scholen is van de SOVON (Stichting Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) te Alkmaar wordt gebruik gemaakt van de bovenschools geldende privacyreglementen:

Privacyreglement SOVON

Privacyverklaring SOVON

Privacy statement bezoekers website

 

Vragen of meldingen over datalekken of de hierboven vermelde AVG-aanpak kunnen aan de beleidsmedewerker privacy van de SOVON worden gesteld via het emailadres: privacy@sovon.nu.