profielkeuze havo/vwo leerjaar 3

Profielkeuze

Om succesvol te kunnen zijn in het profiel Natuur en Techniek hanteren wij voor deze profielkeuze de volgende doorstroomnormering:  

  • tenminste een gemiddelde van een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde;   
  • maximaal één cijfer lager dan een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.  

Om succesvol te kunnen zijn in het profiel Natuur en Gezondheid hanteren wij voor deze profielkeuze de volgende doorstroomnormering: 

  • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B: 
  • tenminste een gemiddelde van een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde;  
  • maximaal één cijfer lager dan een 6,5 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. 

 

  • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde B: 
  • tenminste een gemiddelde van een 6,5 voor de vakken wiskunde en scheikunde. 
  • Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A: 
  • tenminste een 6,5 voor het vak scheikunde.  

 

De keuze voor natuurkunde is alleen mogelijk in combinatie met wiskunde B. In uitzonderlijke gevallen overlegt de LOB-coördinator met de vakdocenten en de afdelingsleider. 

Leerlingen die niet aan de bovengenoemde doorstroomnormering voldoen maar wel de wens hebben om NT of NG als profiel te kiezen komen altijd in de bespreekzone bij de bevorderingsvergadering. 

 

Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij gelden, behalve de bevordering, geen extra normen.