profielkeuze havo/vwo leerjaar 3

10012019 profielkeuzeformulier havo 3

10012019 Keuzeformulier vwo 3

 Profielkeuze

De keuze voor natuurkunde is alleen mogelijk in combinatie met wiskunde B. In uitzonderlijke gevallen en in overleg met de afdelingsleider, de decaan en de vakdocent natuurkunde is natuurkunde met wiskunde A ook mogelijk.

Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor het profiel Natuur en Techniek gelden de volgende normen
-tenminste een gemiddelde van een 7,0 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde;
-maximaal één cijfer lager dan een 7,0 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor het profiel Natuur en Gezondheid gelden de volgende normen:

Indien het profiel Natuur en Gezondheid gekozen wordt met natuurkunde en wiskunde B:
-tenminste een gemiddelde van een 7,0 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde;
-maximaal één cijfer lager dan een 7,0 voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Indien het profiel Natuur en  Gezondheid gekozen worden met aardrijkskunde en wiskunde B
-tenminste een gemiddelde van een 7,0 voor de vakken wiskunde en scheikunde.

Indien Natuur en Gezondheid gekozen wordt met aardrijkskunde en wiskunde A:
-tenminste een 7 voor het vak scheikunde.

Om als leerling bij bevordering vanuit de derde klas in aanmerking te komen voor de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij gelden, behalve de bevordering, geen extra normen.

Doorstroming

De leerling, die na TL 4 wil doorstromen naar HAVO 4, moet een gemiddeld eindcijfer 6,8 hebben voor de relevante vakken en een positief advies van de docentenvergadering bij rapportage 3. De overgangsvergadering kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

De leerling, die na HAVO 5 wil doorstromen naar Atheneum 5, moet een gemiddeld eindcijfer 7 hebben voor de relevante vakken en een positief advies van de docentenvergadering bij rapportage 3. De toelatingscommissie kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.