Rekenonderwijs op rsg Wiringherlant

Rekenbeleid

Het rekenbeleid op het Wiringherlant is gericht op het behalen van het 2F niveau voor leerlingen die uitstromen naar het MBO en 3F voor leerlingen die naar het HBO of  WO gaan.

Leerlingen van de afdelingen basis- en kaderberoepsgericht hebben gedurende hun hele schoolloopbaan rekenlessen in het rooster. Hierdoor kunnen zij evt. rekenachterstanden wegwerken, nieuwe rekenvaardigheden aanleren en het rekenniveau onderhouden. De leerlingen van de afdelingen tl, havo en vwo krijgen in het voorexamenjaar lessen rekenen aangeboden. Hiermee kunnen zij zich uitstekend voorbereiden op de rekentoets.

De voortgang van het rekenniveau wordt regelmatig getoetst met de Cito vas toets. Met de gegevens kunnen rekendocenten leerlingen op maat de ondersteuning bieden die zij nodig hebben.

 

Rekentoets

De rekentoets maakt onderdeel uit van de slaag/zakregeling van het centraal examen. De eisen die aan leerlingen worden gesteld verschillen per afdeling en per schooljaar. Hierover worden ouders en leerlingen op gezette tijden geïnformeerd. Leerlingen mogen maximaal vier maal deelnemen aan de rekentoets. De eerste kans wordt al in het voorexamenjaar aangeboden.

 

Rekenproblemen

Leerlingen waarbij ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie zijn  geconstateerd, worden aangemeld voor RT-ondersteuningslessen. Ook deze RT-lessen worden per domein  en op maat aangeboden.

Leerlingen met ernstige rekenproblemen kunnen door de school worden aangemeld, om een aangepaste rekentoets te maken, met beperkt gebruik van hulpmiddelen zoals een rekenmachine en rekenkaarten. De leerling en ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het maken van een keuze voor de aangepaste toets