Profilering

Olympiade

Rsg Wiringherlant onderneemt de komende jaren verschillende activiteiten om het keurmerk Olympiaschool te verwerven. Wij doen daarvoor als school mee aan alle landelijke Olympiades die in een schooljaar worden gehouden voor de vakken biologie, aardrijkskunde wiskunde, natuur- en scheikunde op Atheneumniveau. Olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden waar alle leerlingen in de bovenbouw VWO aan mee kunnen doen.