sectorkeuze vmbo 2

De bb/kb leerlingen krijgen naast de theorielessen uit het gemeenschappelijk en sectorgebonden deel 15 uur per week praktijkgericht onderwijs.  Dit is voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld.

De tl leerlingen kunnen ervoor kiezen om na het tweede leerjaar hun opleiding te vervolgen in de gemengde leerweg en krijgen dan naast de theoretische lessen 8 uur per week les in een praktijkvak. Zij doen examen in 5 theorievakken en 1 praktijkvak.

Een tl leerling krijgt alleen les in een theorievak en doet daarin ook examen.