profielwerkstuk vmbo-tl

Het traject met betrekking tot het profielwerkstuk is van start gegaan. Dit werkstuk vormt een verplicht onderdeel van het examenprogramma van de Theoretische Leerweg en de Gemengde Leerweg en moet ten minste met een voldoende worden afgesloten.

De leerlingen werken in tweetallen en maken een werkstuk naar aanleiding van een profielgebonden onderwerp. Het werkstuk wordt volgens een vast tijdpad uitgewerkt.

Het traject wordt begeleid door de vakdocenten en de eindpresentatie zal plaatsvinden in januari 2020. De leerlingen ontvangen een beoordeling voor het profielwerkstuk (voldoende of goed).

Indien een leerling niet alle afspraken met betrekking tot het profielwerkstuk is nagekomen, kan een onvoldoende beoordeling volgen. Dit betekent dat het examentraject van de leerling op dat moment blokkeert.

profielwerkstuk werkboek vmbo gtl 4 2019 2020