tl/havo leerjaar 1

vmbo-tl / havo 1
Leerweg 1 TL/H
Vak
Nederlands 4
Engels 4
te/ha/mu 5
LO 3
Duits
Frans 2
geschiedenis 2
aardrijkskunde 2
wiskunde 3
natuur-scheikunde
biologie 2
economie
techniek
NST 2
I&C 1
mentorles 1
Totaal 31
Extra
sportklas 2