TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)

 

Meer weten over tweetalig onderwijs?
Check de video

TTO. Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop.

Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven. Daarnaast zijn burgerschap en persoonsvorming terugkerende elementen in de les. Onze leerkrachten zijn daarvoor speciaal opgeleid. Aardrijkskunde wordt ‘geography’, geschiedenis ‘history’, wiskunde ‘maths’ en gym ‘physical education’.

Na drie jaar tto volgt  een Cambridge Checkpoint examen in English en maths. Twee keer per jaar doen alle tto-leerlingen mee aan een interactief theaterstuk en gaan we op excursie naar musea met een Engelstalige rondleiding. Na drie jaar doe je een Cambridge examen. En niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten praten we Engels met elkaar. Dat lijkt misschien eng, maar we bouwen het langzaam op. Met tweetalig onderwijs verleg je grenzen en word je wereld groter. Nice? Very nice.

Wil je meer weten over tto? Stuur dan een email naar tto@wiringherlant.nl.

Top