TTO tweetalig Onderwijs

Wat is tto? 

De afkorting tto staat voor ‘tweetalig onderwijs’. Dit betekent dat er les wordt gegeven in een andere taal dan jouw moedertaal. Op rsg Wiringherlant wordt bij tto tenminste de helft van de lessen in het Engels aangeboden. (In het begin is dat lastig, maar je zult gauw merken dat het steeds makkelijker wordt!) Er mag dan alleen in het Engels worden gesproken en geschreven. Op deze manier leer je steeds beter de taal te beheersen.

Waarom tto? 

Jouw taalvaardigheid in het Engels is beter dan die van andere leerlingen. Bovendien wordt bij tto veel aandacht gegeven aan Europese en Internationale Orientatie. Hierdoor kun je makkelijker ervaring opdoen (zoals stages of opleidingen volgen) in het buitenland. Ook biedt tto een goede aansluiting op vervolgopleidingen in Nederland. Veel HBO- en Master-studies zijn internationaal georienteerd en/of gebruiken Engelse literatuur.
 

Wat bieden wij? 

Rsg Wiringherlant is een Europees georienteerde school (ELOS). Door grensverleggend onderwijs aan te bieden willen wij de leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Dit doet rsg Wiringherlant niet alleen in de les, maar ook buiten de school zoals bij uitwisselingen.  De kleine groep enthousiaste docenten zijn gecertificeerde leraren met een grote betrokkenheid. In samenwerking met leerlingen en ouders willen zij van het tto een succes maken!

Mag jij tto doen?

Iedereen die tenminste een Havo-advies heeft gekregen van de basisschool, mag tto volgen op rsg Wiringherlant. Maar, tto vraagt meer van je dan het reguliere onderwijs. Je moet dus wel gemotiveerd zijn!
 

Wat kost tto? 

Als je tto volgt, dan krijg je een uitbreider aanbod van buitenschoolse activiteiten. Het kost 395,- euro per jaar. Ter afsluiting spaar je tegelijkertijd voor een reis naar het buitenland.
 

Wil je meer weten? 

Check dan de volgende websites: www.tto-wiringherlant.nl, www.ikkiestto.nl, of mail je vraag naar: tto@wiringherlant.nl