Vernieuwing vmbo op rsg Wiringherlant

Vernieuwing vmbo op rsg Wiringherlant vanaf cursusjaar 2018-2019

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo  worden landelijk vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. De beroepsgerichte vakken worden profielen genoemd. Profielen zijn opgebouwd uit modulen die voor een deel zelf gekozen kunnen worden door de leerlingen.

De nieuwe profielen zullen straks beter aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs. Binnen de profielen krijgt de loopbaanoriëntatie van de leerling een grotere rol.

In augustus 2017 start Wiringherlant  in leerjaar 3 (BB /KB) met de vernieuwde profielstructuur:

  • mobiliteit en transport
  • produceren, installeren en energie
  • dienstverlening en producten
  • zorg en welzijn

Leerlingen kiezen in leerjaar 2 voor een profiel. Daar horen een aantal verplichte en enkele keuzevakken bij.

  • Een vak/profiel wordt alleen aangeboden indien er minimaal 12 leerlingen voor dit vak/profiel gekozen hebben. Indien blijkt dat de school het vak niet kan aanbieden doordat er te weinig leerlingen voor dit vak/profiel gekozen hebben, wordt de leerling gevraagd een andere keuze te maken.

Meer informatie over:

Via onderstaande link kan een animatie worden afgespeeld over de veranderingen in het vmbo:

animatie

De leerlingen van leerjaar vmbo-tl leerjaar 3 krijgen toegang tot de beroepsgerichte profielen om de aansluiting met het mbo voor vmbo-tl leerlingen te verbeteren. Aan het eind van leerjaar 2 vmbo-tl kiezen de leerlingen twee keuzevakken uit de beroepsgerichte profielen. Dit kunnen willekeurige keuzevakken zijn uit z&w, pie, m&t of d&t. In leerjaar 4 vmbo -tl kan de leerlingen kiezen om te stoppen met het beroepsgerichte deel óf om eindexamen te doen in een beroepsgericht vak (vmbo-gl).

 

Voorbeeld in leerjaar 4 vmbo-gl/tl:

  • Theoretische leerweg (tl): eindexamen in 6 theorievakken (eventueel 7 vakken)
  • Gemengde leergweg (gl): eindexamen in 5 theorievakken + 1 beroepsgericht vak

Het niveau voor GL en TL is gelijkwaardig, waardoor de waarde van het diploma voor de vervolgopleiding gelijk is.