Vertrouwens/ contactpersonen leerlingen

 

In het kader van de regeling van klachten, die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie en geweld, kunnen leerlingen ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon

• mw. I.H. van Lingen-Schuur

 

Dit kan via een van de contactpersonen op de school:

• mw. S. Schuiten-de Vries docent verzorging 0299-775 238, email scu@wiringherlant.nl

• dhr. A.J. Heijligenberg docent beeldende vorming 0227-513830, email hlg@wiringherlant.nl

Het is de taak van de contactpersoon op een school een klacht te beoordelen en eventueel door te geleiden naar de externe vertrouwenspersoon. Klachten die hiervoor niet in aanmerking komen, kunnen door een contactpersoon zelf afgehandeld worden.

U kunt met de contactpersonen telefonisch of via de mail in contact komen, waarna zij u de verdere procedure uitleggen.