VMBO

De basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je als het beter voor je is als je meer praktische vaardigheden en minder theorie in je opleiding krijgt. De tl is de theoretische opleiding binnen het vmbo. Veel scholen gebruiken hier de naam mavo voor. In klas 3 volgen alle leerlingen de gemengde/theoretische leerweg (gtl), waarbij je naast theorievakken, een praktijkvak volgt.
Na het behalen van een vmbo-diploma stromen de leerlingen door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen die een diploma hebben gehaald in de basisberoepsgerichte leerweg hebben aansluiting op niveau 2 van het mbo.
De leerlingen die een diploma hebben gehaald in de kaderberoepsgerichte, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg hebben aansluiting op het mbo, niveau 3 en 4. Na tl 4 is het ook mogelijk om door te stromen naar havo 4.


 

Aanmelding, toelating en plaatsing

Na jouw aanmelding hebben wij een warme overdracht met de leerkracht van groep 8. Belangrijke leerresultaten (rekenen, spelling en begrijpend lezen) worden aan ons overgedragen. Dit alles geeft ons inzicht in jouw onderwijsbehoefte, werkhouding, gedrag en onderwijsresultaten. Het advies van jouw basisschool is leidend.

Daarna gaan wij over tot plaatsing in een brugklas rekening houdend met:

  • jouw schooladvies,
  • het aantal leerlingen,
  • het aantal jongens/meisjes,
  • verdeling van onderwijsbehoefte,
  • van welke basisschool jij komt,
  • dat jij tussen huis en school samen kunt fietsen.

 

 

Top