vmbo-BBLleerjaar 3 en 4 (B3A, B3B, B4A, B4B)

sector Economie
leerjaar bbl3 bbl3 bbl4 bbl4
A B A B
Vak
 
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2
kunstvakken 1
LO 2 2 2 2
rekenen 1 1 1 1
Sectorgebonden deel
wiskunde 3 3
economie 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2 2
Beroepsgericht programma
15 15 15 15
Extra
mentorles 1 1 1 1
Totaal 33 32 31 30

 

sector Zorg en Welzijn

bbl3 bbl3 bbl4 bbl4
A B A B
Vak
 
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2
kunstvakken 1
LO 2 2 2 2
rekenen 1 1 1 1
Sectorgebonden deel
Wiskunde 3 3
biologie 3 3 3 3
maatschappijleer 2 2 2
Beroepsgericht programma
15 15 15 15
Extra
mentorles 1 1 1 1
 Totaal 33 32 31 30

 

sectie Techniek

bbl3 bbl4
Vak
 
Gemeenschappelijk deel 
Nederlands 3 3
Engels 3 3
maatschappijleer 2
kunstvakken 1
LO 2 2
rekenen 1 1
Sectorgebonden deel
wiskunde 3 3
natuurkunde 3 3
Beroepsgericht programma
15 15
Extra
mentorles 1 1
 Totaal 33 31