Voorwoord

Geachte mevrouw, heer, 

Het is al weer een hele tijd geleden dat u een Flits hebt ontvangen. Het is niet zo dat er in die tijd weinig gebeurd is. Nee, het omgekeerde is het geval en het is niet ondenkbaar dat de drukte die dat met zich meebrengt, het schrijven van een Flits in de weg heeft gestaan. . 

We hebben in het vroege voorjaar een goede aanmelding gehad. Met ruim 210 nieuwe brugklassers kunnen we heel tevreden zijn. We trekken procentueel wat meer leerlingen zowel uit de regio als van buiten de regio. Omdat er via onze examenklassen meer leerlingen van school vertrekken dan er in de brugklas binnen komen -toch het gevolg van de krimp waar we last van hebben- wordt de school volgend jaar iets kleiner. We denken met 1035 leerlingen te starten in september. 

Volgend jaar beginnen we met tweetalig onderwijs in onze havo-vwo- brugklassen. We hadden gehoopt een behoorlijke klas met tto-leerlingen samen te kunnen stellen, maar tot onze grote vreugde hebben zich 49 leerlingen voor tto aangemeld. Twee klassen en dat is prachtig.  Een tiental docenten is dit jaar geschoold in het lesgeven in het Engels (het zogenaamde Cambridge-advanced examen). Daarnaast wordt Suzanne Duivestein onze tto-coördinator en zal Cees Rotgans de EIO-lessen coördineren. 

Vorige week hebben de examenkandidaten de uitslag van de eerste termijn van het examen te horen gekregen. Woensdagmiddag zijn ze op school ontvangen. We mogen redelijk tevreden zijn. Voor de basisberoepsgerichte leerweg is het slagingspercentage nu 86% (en dan kan 95% worden), voor de kaderberoepsgerichte leerweg 89 % (wordt hopelijk 97%), voor vmbo-Tl 78% (verwachting 86%), voor het havo 80% b(87%) en voor het atheneum 97% (100%). Alle geslaagden van harte gefeliciteerd. De leerlingen met een herexamen wensen we heel veel succes! 

Niet alleen onze geslaagde leerlingen nemen afscheid van onze school (hoewel een flink aantal doorstroomt naar een hoger niveau), ook een aantal docenten vertrekt. Sommigen omdat zij hier tijdelijk waren, als vervanger of stagiair, anderen omdat zij de 65 jaar gepasseerd zijn of eens op een andere school willen werken. Collega’s die hier soms generaties gewerkt hebben en die we zullen missen: De heren Van Bemmel en Tol, de dames Heidema, Pronk, Wegman. Aan ons de taak goede vervangers te vinden.

Aan ons ook de taak om er voor te zorgen dat we op onze school het volledige onderwijsaanbod kunnen blijven verzorgen, ondanks de krimp. Wij denken daar goed in te kunnen slagen. Mits. En dat ‘mits’ zit dan in
– wij onze school door goede samenwerking met onze omgeving (basisscholen, ouders, bedrijven, gemeente, sport, enz.) zo krachtig mogelijk op de kaart zetten, sterk profileren en zo buitengewoon aantrekkelijk worden voor leerlingen en personeel
– wij ons onderwijs heel flexibel inrichten en sterk leerlinggericht maken, met uitstekende begeleiding en coaching voor leerlingen, zodat wij ons aanbod zo breed mogelijk kunnen houden
– we onze schoolorganisatie optimaliseren.

We zijn in april gestart met een schoolontwikkeltraject. Dat moet leiden tot een nieuw schoolplan (Schoolplan op 1-poster).  Inmiddels is een enthousiaste voorbereidingsgroep (docenten en de schoolleiding) zo ver dat een aantal onderzoeksvragen beantwoord kan gaan worden.  In het nieuwe schooljaar zullen we, redelijk aan het begin van de cursus, een studiedag of middag houden waarop we de onderdelen van het schoolplan vast zullen stellen. Op die dag willen we heel graag ook input van ouders en leerlingen. De ouderklankbordgroep is al gevraagd, maar als u wilt meedenken: graag. Stuur even een mailtje (c.huisman@wiringherlant.nl) en u krijgt informatie! Het gaat over wat voor school wij over een paar jaar zouden willen zijn.

De organisatie optimaliseren. Wij zijn een school met een lesrooster. Wij zijn eigenlijk een school met heel veel roosters. Het valt mij op en u waarschijnlijk helemaal, dat er heel regelmatig wijzigingen in het rooster aangebracht worden. De verklaring daarvoor is dat we altijd proberen zo snel mogelijk te anticiperen op lessen die niet doorgaan of overgenomen kunnen worden. Roosters dichtroosteren, andere docenten inzetten, en als je dan in een klas iets verandert, dan neem je vaak in de slipstream andere klassen mee. Wij hopen dat dat resulteert in minder lesuitval en mooie gesloten roosters. We hopen ook dat u het neveneffect (wel eens een ander rooster) accepteert. 

De ouders van onze vmbo-TL-afdeling heb ik laten weten dat de taken van mevrouw Kraakman op woensdag 31 mei zijn overgenomen door Marcel Vriend. Het is niet uitgesloten dat wij aan het begin van het volgend schooljaar ook met hem als waarnemend afdelingsleider in deze afdeling zullen starten. We zijn aan het nadenken en in gesprek over een andere organisatie van de school. De procedure die moet leiden tot een nieuwe (vaste) rector per 1-12018, is in volle gang. Zijn of haar aantreden is een mooi moment om, mochten we de organisatie willen wijzigen, dat op dat moment te doen.  

Onze nieuwsbrief krijgt een andere opzet. Na mijn inleiding en zaken die we graag onder ieders aandacht willen brengen, krijgt elk stukje nieuws een paar regels, als het kan een foto en u kunt zelf bepalen, via de button ‘lees meer’ of u verder wilt lezen of niet. Zo haalt u er uit wat voor u interessant of van belang is.

Ik wens u veel leesplezier. 

Co Huisman, rector